ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

 باتری سولایت solite  باطری ایندیگو indigo

قیمت باتری های سولایت و ایندیگو شرکت هیوندای

سولایتایندیگو
آمپرقیمت (تومان)قیمت (تومان)
35--
45--
50--
55--
60--
62--
65--
66--
70--
74--
80--
88--
90--
100--
120--
150--
160--
190--
200--

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده