ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

باتری واریان صبا باطری آرمو صبا

قیمت باتری های شرکت صبا باتری

صبا باتری (اتمی)صبا باتری (اسیدی)
آمپرقیمت (تومان)قیمت (تومان)
35--
45--
50630,000-
55680,000-
60730,000-
60D750,000-
66795,000-
70835,000-
74875,000-
80--
881,020,000-
901,050,000-
1001,190,000-
1201,300,000-
1501,725,000-
1701,820,000-
1901,945,000-
2002,350,000-

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده