ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

صبا باتری - باتری آرمو

قیمت باتری های شرکت صبا باتری

صبا باتری (اتمی)
آمپرقیمت (تومان)
35-
45-
501,450,000
551,550,000
601,650,000
60D1,650,000
661,750,000
701,900,000
741,950,000
80-
882,300,000
902,350,000
1002,650,000
1203,100,000
1503,950,000
1704,200,000
1904,600,000
2004,990,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده