ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

صبا باتری - باتری آرمو

قیمت باتری های شرکت صبا باتری

صبا باتری (اتمی)
آمپرقیمت (تومان)
35-
45-
501,190,000
551,290,000
601,390,000
60D1,420,000
661,490,000
701,650,000
741,690,000
80-
882,050,000
902,100,000
1002,290,000
1202,690,000
1503,490,000
1703,690,000
1904,190,000
2004,590,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده