ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

صبا باتری - باتری آرمو

قیمت باتری های شرکت صبا باتری

صبا باتری (اتمی)
آمپرقیمت (تومان)
35-
45-
501,350,000
551,450,000
601,550,000
60D1,550,000
661,650,000
701,800,000
741,850,000
80-
882,200,000
902,250,000
1002,450,000
1202,890,000
1503,650,000
1703,850,000
1904,350,000
2004,790,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده