ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

صبا باتری - باتری آرمو

قیمت باتری های شرکت صبا باتری

صبا باتری (اتمی)
آمپرقیمت (تومان)
35-
45-
50850,000
55895,000
60970,000
60D990,000
661,070,000
701,100,000
741,180,000
80-
881,420,000
901,450,000
1001,570,000
1201,850,000
1502,300,000
1702,570,000
1902,850,000
2002,990,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده