ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

باطری گلوبال کره قیمت باطری نوا

قیمت باتری های گلوبال، راکت و نوا شرکت سیبنگ گلوبال کره

گلوبال، نوا، راکت
آمپرقیمت (تومان)
35-
45-
50-
55-
60-
62-
65-
66-
70-
74-
80-
88-
90-
100-
1201,080,000
150-
160-
190-
200-

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده