ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

قیمت باتری زیتکس برنا

قیمت باتری های زیتکس ، ولف، پرستیژ شرکت برنا باتری

زیتکس
آمپرقیمت (تومان)
35-
45-
50565,000
55600,000
60660,000
62675,000
66725,000
70790,000
74815,000
80-
88990,000
901,025,000
1001,120,000
1201,370,000
1501,720,000
1601,850,000
1902,180,000
2002,300,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده