ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

باتری اوربیتال پرمیوم باطری اوربیتال وان سیلور سپاهان  باتری سوزوکی

قیمت باتری های اوربیتال وان، اوربیتال وان سیلور، اوربیتال پریمیوم، اوربیتال EFB ، سوزوکی شرکت سپاهان

اوربیتال وان اتمیاوربیتال وان سیلوراوربیتال پریمیومسوزوکیاوربیتال EFB
آمپرقیمت (تومان)قیمت (تومان)قیمت (تومان)قیمت (تومان) 
35600,000620,000670,000650,000-
45700,000710,000770,000740,000-
50670,000690,000760,000730,000825,000
55710,000730,000810,000780,000-
60770,000790,000860,000830,000960,000
60D810,000810,000880,000850,000980,000
66850,000870,000940,000910,000-
70920,000940,0001,020,000980,0001,095,000
74950,000970,0001,050,0001,020,000-
80----1,295,000
881,130,0001,150,0001,170,0001,170,000-
901,140,0001,160,0001,180,0001,180,000-
1001,280,0001,300,0001,220,0001,320,000-
1201,550,0001,570,0001,590,0001,590,000-
1501,950,0002,000,0002,050,0002,050,000-
1702,170,0002,190,0002,250,0002,250,000-
1902,450,0002,470,0002,500,0002,500,000-
2002,600,0002,600,0002,650,0002,650,000-

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده