ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

باطری سیلور نیرو گستران باطری توریو نیروگستران

قیمت باتری های سیلور، سین، توربو، ولگا، شارک و ولتا شرکت نیروگستران

سیلور، توربو
آمپرقیمت (تومان)
35-
45-
501,550,000
551,700,000
601,870,000
60D1,900,000
662,000,000
702,100,000
742,180,000
80-
88-
902,750,000
1003,000,000
120-
1504,400,000
170-
190-
2005,700,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده