ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

باطری سیلور نیرو گستران باطری توریو نیروگستران

قیمت باتری های سیلور، سین، توربو، ولگا، شارک و ولتا شرکت نیروگستران

سیلور، توربو
آمپرقیمت (تومان)
35-
45-
50540,000
55580,000
60630,000
62645,000
66690,000
70750,000
74770,000
80-
88-
90970,000
1001,050,000
120-
150-
160-
190-
200-

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده