ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

باطری سین نیرو گستران باطری شارک نیروگستران

قیمت باتری های سین و شارک نیروگستران خراسان

سین و شارک
آمپرقیمت (تومان)
35-
45-
501,800,000
551,900,000
602,050,000
60D2,100,000
662,250,000
702,300,000
742,400,000
80-
88-
903,100,000
1003,400,000
1203,950,000
1505,000,000
170-
190-
2006,400,000
2207,100,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده