ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

باطری سیلور نیرو گستران باطری توریو نیروگستران

قیمت باتری های سیلور، سین، توربو، ولگا، شارک و ولتا شرکت نیروگستران

سیلور، توربو
آمپرقیمت (تومان)
35-
45-
501,490,000
551,620,000
601,750,000
60D1,790,000
661,900,000
702,000,000
742,100,000
80-
88-
902,600,000
1002,850,000
120-
1504,200,000
170-
190-
2005,600,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده