ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

باطری سیلور نیرو گستران باطری توریو نیروگستران

قیمت باتری های سیلور، سین، توربو، ولگا، شارک و ولتا شرکت نیروگستران

سیلور، توربو
آمپرقیمت (تومان)
35-
45-
50980,000
551,050,000
601,100,000
60D1,120,000
661,230,000
701,270,000
741,320,000
80-
88-
901,630,000
1001,850,000
120-
1502,700,000
170-
190-
200-

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده