ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

شرکت لکسوس

باطری مناسب لکسوس

باطری مناسب لکسوس ES350

ES-350

74 آمپر

باتری مناسب لکسوس LS450

LS-450

70 آمپر

باطری مناسب لکسوس RX350

RX-350

70 آمپر

باتری مناسب لکسوسIS300

IS-300

70 آمپر

باتری مناسب لکسوس IS460

IS-460

90 آمپر

 باطری مناسب لکسوس Lx570

Lx-570

90 آمپر