ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

قیمت باتری زیتکس برنا

قیمت باتری های زیتکس ، ولف، پرستیژ شرکت برنا باتری

زیتکس
آمپرقیمت (تومان)
35620,000
45710,000
50690,000
55730,000
60790,000
62810,000
66870,000
70940,000
74970,000
80-
881,150,000
901,160,000
1001,300,000
1201,570,000
1502,000,000
1602,190,000
1902,470,000
2002,600,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده