ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

قیمت باتری زیتکس برنا

قیمت باتری های زیتکس ، ولف، پرستیژ شرکت برنا باتری

زیتکس
آمپرقیمت (تومان)
35580,000
45670,000
50650,000
55690,000
60750,000
62770,000
66830,000
70895,000
74930,000
80-
881,130,000
901,140,000
1001,280,000
1201,550,000
1501,950,000
1602,170,000
1902,450,000
2002,600,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده