ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

قیمت باتری زیتکس برنا قیمت باتری ایاس برنا

قیمت باتری های زیتکس ، برنا، ایاس شرکت برنا باتری

ایاسزیتکس
آمپرقیمت (تومان)قیمت (تومان)
351,600,0001,780,000
451,700,0001,880,000
501,600,0001,890,000
551,750,0001,990,000
601,890,0002,150,000
60D1,940,0002,190,000
662,050,0002,290,000
702,190,0002,390,000
742,290,0002,390,000
80--
882,750,0002,820,000
902,830,0002,850,000
1003,100,0003,250,000
1203,650,0003,990,000
1504,550,0004,900,000
1705,100,0005,500,000
1905,700,0005,900,000
2005,800,0006,200,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده