ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

قیمت باتری زیتکس برنا قیمت باتری ایاس برنا

قیمت باتری های زیتکس ، برنا، ایاس شرکت برنا باتری

ایاسزیتکس
آمپرقیمت (تومان)قیمت (تومان)
351,750,0001,900,000
451,950,0002,100,000
501,850,0002,000,000
551,950,0002,170,000
602,050,0002,270,000
60D2,100,0002,300,000
662,250,0002,470,000
702,350,0002,600,000
742,390,0002,600,000
80--
882,950,0003,200,000
902,980,0003,250,000
1003,100,0003,400,000
1204,350,000-
1505,100,0005,350,000
1705,400,0005,700,000
1905,600,0005,900,000
2006,250,0006,600,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده