ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

قیمت باتری زیتکس برنا قیمت باتری ایاس برنا

قیمت باتری های زیتکس ، برنا، ایاس شرکت برنا باتری

ایاسزیتکس
آمپرقیمت (تومان)قیمت (تومان)
351,000,0001,120,000
451,090,0001,230,000
501,100,0001,290,000
551,150,0001,350,000
601,200,0001,400,000
621,200,0001,420,000
661,290,0001,540,000
701,350,0001,590,000
741,390,0001,620,000
80--
881,600,0001,930,000
901,650,0001,960,000
1001,800,0002,150,000
1202,390,0002,750,000
1502,750,0003,190,000
1702,940,0003,390,000
1903,350,0003,850,000
2003,790,0003,990,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده