ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

قیمت باتری زیتکس برنا

قیمت باتری های زیتکس ، ولف، پرستیژ شرکت برنا باتری

زیتکس
آمپرقیمت (تومان)
35510,000
45590,000
50575,000
55620,000
60680,000
62695,000
66745,000
70810,000
74835,000
80-
881,010,000
901,045,000
1001,150,000
1201,400,000
1501,750,000
1601,980,000
1902,220,000
2002,335,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده