ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

قیمت باتری زیتکس برنا قیمت باتری گلوبال برنا قیمت باتری ایاس برنا

قیمت باتری های زیتکس ، برنا، گلوبال شرکت برنا باتری

برنازیتکس و گلوبال
آمپرقیمت (تومان)قیمت (تومان)
35840,000880,000
45910,000950,000
50900,000930,000
55970,000980,000
60980,0001,020,000
62990,0001,040,000
661,080,0001,120,000
701,095,0001,150,000
741,120,0001,190,000
80--
881,470,0001,530,000
901,480,0001,550,000
1001,650,0001,730,000
1201,930,0002,000,000
1502,390,0002,470,000
1702,700,0002,790,000
1902,800,0002,900,000
2003,100,0003,200,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده