ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

قیمت باتری آذر باطری قیمت باطری سولیفان آذر باطری قیمت باتری ویگور آذر باطری

قیمت باتری های سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر شرکت آذر باتری

سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر
آمپرقیمت (تومان)
35-
45-
50900,000
55950,000
601,020,000
60D1,040,000
661,120,000
701,150,000
741,280,000
80-
881,620,000
901,650,000
1001,770,000
1202,050,000
1502,500,000
1702,770,000
1903,050,000
2003,190,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده