ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

قیمت باتری آذر باطری قیمت باطری سولیفان آذر باطری قیمت باتری ویگور آذر باطری

قیمت باتری های سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر شرکت آذر باتری

سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر
آمپرقیمت (تومان)
35-
45-
501,550,000
551,700,000
601,870,000
60D1,900,000
662,000,000
702,100,000
742,180,000
80-
88-
902,750,000
1003,000,000
120-
1504,400,000
170-
190-
2005,700,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده