ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

قیمت باتری آذر باطری قیمت باطری سولیفان آذر باطری قیمت باتری ویگور آذر باطری

قیمت باتری های سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر شرکت آذر باتری

سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر
آمپرقیمت (تومان)
35-
45-
50470,000
55535,000
60580,000
60D595,000
66635,000
70670,000
74680,000
80-
88-
90820,000
100920,000
1201.080,000
1501,350,000
170-
190-
2001,750,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده