ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

قیمت باتری آذر باطری قیمت باطری سولیفان آذر باطری قیمت باتری ویگور آذر باطری

قیمت باتری های سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر شرکت آذر باتری

سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر
آمپرقیمت (تومان)
35-
45-
50420,000
55480,000
60520,000
60D535,000
66565,000
70580,000
74595,000
80-
88-
90710,000
100780,000
120930,000
1501,150,000
170-
190-
2001,500,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده