ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

قیمت باتری آذر باطری قیمت باطری سولیفان آذر باطری قیمت باتری ویگور آذر باطری

قیمت باتری های سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر شرکت آذر باتری

سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر
آمپرقیمت (تومان)
35-
45-
50550,000
55590,000
60640,000
60D660,000
66680,000
70720,000
74740,000
80-
88890,000
90895,000
100990,000
1201,180,000
1501,450,000
1701,660,000
190-
2001,990,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده