ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل

قیمت باتری دورنا ارس قیمت باطری ارس دورنا قیمت باطری پوشیتا دورنا ارس

قیمت باتری های ارس ،دورنا و پوشیتا شرکت درنا باتری ارس

ارس - دورنا - پوشیتا
آمپرقیمت (تومان)
35-
45-
501,550,000
551,700,000
601,870,000
60D1,900,000
662,000,000
702,100,000
742,180,000
80-
88-
902,750,000
1003,000,000
120-
1504,400,000
170-
190-
2005,700,000

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده