باتری یو پی اس

انواع UPS

سانی بات، هیتاکو ، تایگر، سی بی جی ، صبا ، تایگر هد

ولتاژ آمپراژ هیتاکو سانی بات تایگر سی بی جی صبا تایگر هد
6 1.3


برای دریافت قیمت یو پی اس  ها تماس بگیرید

 743 0 396 0912
6 2.8
6 4.5
6 5
6 7.5
6 10
6 12
12 4.5
12 7
12 9
12 12
12 18
12 28
12 42
12 65
12 80
12 100
12 120
12 150
12 200