ارسال رایگان 24 ساعته بدون تعطیلی، نصب باتری
پرداخت در محل با کارتخوان بی سیم
تلفن ارسال باطری :
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743
باطری اوراستارت ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی باطری سولایت

باطری های اتمی شرکت سونگ هو کره جنوبی

سولایت اوراستارت
آمپر قیمت ( تومان) آمپر قیمت ( تومان)
35 150,000 35 150,000
45 160,000 45 160,000
55 165,000 55 165,000
60 175,000 60 175,000
65 190,000 62 190,000
66 190,000 66 190,000
70 200,000 70 200,000
74 220,000 74 220,000
80 230,000 80 230,000
88 260,000 88 260,000
90 265,000 90 265,000
100 275,000 100 275,000
120 335,000 120 335,000
150 415,000 150 415,000
160 430,000   430,000
170 450,000 170 450,000
180 470,000   470,000
200 510,000 200 510,000
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده