ارسال رایگان 24 ساعته بدون تعطیلی، نصب باتری
پرداخت در محل با کارتخوان بی سیم
تلفن ارسال باطری :
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743
باطری اوراستارت ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی باطری سولایت

باطری های اتمی شرکت سونگ هو کره جنوبی

سولایت اوراستارت
آمپر قیمت ( تومان) آمپر قیمت ( تومان)
35 105,000 35 105,000
45 135,000 45 135,000
50 150,000 50 150,000
55 165,000 55 165,000
60 180,000 60 180,000
62 186,000 62 186,000
66 198,000 66 198,000
70 210,000 70 210,000
74 222,000 74 222,000
80 240,000 80 240,000
88 264,000 88 264,000
90 270,000 90 270,000
100 300,000 100 300,000
120 360,000 120 360,000
150 450,000 150 450,000
170 510,000 170 510,000
200 600,000 200 600,000
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده