ارسال رایگان 24 ساعته بدون تعطیلی، نصب باتری
پرداخت در محل با کارتخوان بی سیم
تلفن ارسال باطری :
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743
باتری اوربیتا وان سپاهان ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی

باطری های مجتمع صنعتی سپاهان باتری

 اوربیتال وان (سپاهان اتمی ) اوربیتال وان ( سپاهان اسیدی )
آمپر قیمت ( تومان) آمپر قیمت ( تومان)
50 155,000 50 150,000
55 165,000 55 160,000
60 175,000 60 170,000
66 195,000 66 190,000
70 210,000 70 200,000
74 215,000 74 210,000
88 260,000 88 250,000
100 290,000 100  280,000
    120 310,000
  150  400,000
    170 460,000
  200  500,000
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده