ارسال رایگان 24 ساعته بدون تعطیلی، نصب باتری
پرداخت در محل با کارتخوان بی سیم
تلفن ارسال باطری :
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743
باتری صبا ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی باطری آرمو

باتری های شرکت باتری سازی نیرو ( صبا باتری - صبا باطری )

آرمو (صبا اسیدی ) واریان (صبا اتمی )
آمپر قیمت ( تومان) آمپر قیمت ( تومان)
50 120,000 50 125,000
55 125,000 55 135,000
60 135,000 60 145,000
66 150,000 66 160,000
70 155,000 70 165,000
74 160,000 74 170,000
80 175,000 90 200,000
88 185,000    
90 190,000    
100 210,000    
120 240,000    
150 290,000    
170 330,000    
200 380,000    
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده