ارسال رایگان 24 ساعته بدون تعطیلی، نصب باتری
پرداخت در محل با کارتخوان بی سیم
تلفن ارسال باطری :
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743
    باطری باتری هانکوک ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی باطری  باتری جگوار

باطری های اتمی شرکت KSB کره جنوبی

هانکوک جگوار - تایگر
آمپر قیمت ( تومان) آمپر قیمت ( تومان)
35 150,000 35 150,000
45 160,000 45 160,000
55 175,000 55 175,000
60 185,000 60 185,000
62 200,000 62 200,000
65 200,000 65 200,000
66 200,000 66 200,000
70 210,000 70 210,000
74 230,000 74 230,000
80 245,000 80 245,000
88 270,000 88 270,000
90 275,000 90 275,000
100 290,000 100 290,000
120 350,000 120 350,000
150 430,000 150 430,000
160 450,000 160 450,000
170 470,000 170 470,000
180 490,000 180 490,000
200 530,000 200 530,000
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده