ارسال رایگان 24 ساعته بدون تعطیلی، نصب باتری
پرداخت در محل با کارتخوان بی سیم
تلفن ارسال باطری :
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743
باتری باطری سیلور ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی باتری باطری راکت

باتری های اتمی شرکت گلوبال کره جنوبی

اطلس
آمپر قیمت ( تومان)
35 150,000
45 160,000
55 165,000
60 175,000
65 190,000
66 190,000
70 200,000
74 220,000
80 230,000
88 260,000
90 265,000
100 275,000
120 335,000
150 415,000
160 430,000
170 450,000
180 470,000
200  510,000
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده