ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743

باطری مناسب ماشین های شرکت تویوتا

 

  باتری مناسب تویوتا  
باطری مناسب پرادو Prado با طری مناسب تویوتا هایس Hayse باتری مناسب تویوتا هایلوکس Hilux
پرادو هایس هایلوکس
۷۰ آمپر ۷۴ آمپر ۷۰ آمپر
     
باتری مناسب تویوتا آریون arion باطری مناسب تویوتا کرولا Toyota Corolla  باتری مناسب تویوتا کمری Camry
آریون تویوتا کرولا کمری
۶۰ آمپر ۴۵ آمپر ۷۰ آمپر
     
باتری مناسب تویوتا اف جی کروز FJ Cruiser  باطری مناسب تویوتا یاریس Toyota Yaris باتری مناسب تویوتا Toyota Rav4
اف جی کروز تویوتا یاریس تویوتا راو۴
۷۰ آمپر ۴۵ آمپر ۷۰ آمپر
 

باتری مناسب تویوتا پرویا Proya
  پرویا
  ۷۰ آمپر