ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743

باطری مناسب ماشین های شرکت سایپا

 

  بنز باتری مناسب  
 باتری مناسب پراید 141  باطری مناسب پراید Pride 111 باطری مناسب پراید Pride 132
   پراید ۱۴۱    پراید ۱۳۲ پراید ۱۳۱
   ۵۵ آمپر     ۵۵ آمپر
۵۵ آمپر
     
  باطری ناسب پراید Pride 151   tiba2   باطری مناسب پراید Pride 131
  پراید ۱۵۱   تیبا ۲ پراید صبا
  ۵۵ آمپر   ۵۵ آمپر
۵۵ آمپر
     
باتری مناسب نیسان زامیاد Tiba PK
نیسان زامیاد تیبا پی کی
۶۰ آمپر   ۵۵ آمپر
  ۵۵ آمپر
     
     باتری مناسب کاراوان Carvan
    کاروان
       ۷۰ آمپر