ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743

باطری مناسب ماشین های شرکت لیفان

 

  باطری مناسب لیفان  
باتری مناسب لیفان  x60 باطری مناسب لیفان 620 باطری نماسب لیفان 520
لیفان X60 لیفان ۶۲۰ لیفان ۵۲۰
 ۷۰ آمپر  ۷۰ آمپر ۷۰ آمپر