ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743

باطری مناسب ماشین های شرکت لکسوس

 

  باتری مناسب لکسوس  
باطری ناسب لکسوس ES350 باتری مناسب لکسوس LS450 باطری مناسب لکسوس RX350
ES 350 LS 450
RX 350
۷۴ آمپر  ۷۰ آمپر ۷۰ آمپر
     
باتری مناسب لکسوسIS300 باتری مناسب لکسوس IS460  باطری ناسب لکسوس Lx570
IS 300 IS 460 LX 570
۷۰ آمپر ۷۰ آمپر ۸۰ آمپر