ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743

باطری مناسب ماشین های شرکت جک

 

  باتری مناسب جک  
باتری مناسب جک J3   باطری مناسب جک J5
J3 J5
۴۵ آمپر ۶۰ آمپر