ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743

باطری مناسب ماشین های شرکت هیوندا

 

  باطری مناسب هیوندا  
باطری مناسب هیوندا آوانته باطری مناسب هیوندا آزرا باطری مناسب i30
آوانته آزارا I30
۶۰ آمپر ۷۰ آمپر ۶۰ آمپر
     
باطری مناسب  ورنا باطری مناسب  i30 باطری مناسب i20
 ورنا گرنجر I20
۵۵ آمپر - ۶۰ آمپر ۷۰ آمپر ۶۰ آمپر
     
باطری مناسب سوناتا باطری مناسب هیوندای کوپه باطری مناسب هیوندای
سوناتا هیوندا کوپه ایکاس
۷۰ آمپر ۷۰ آمپر ۷۰ آمپر
     
 جنسیس باطری مناسب هیوندا باطری مناسب جنسیس باطری مناسب هیوندا
جنسیس جنسیس کوپه سنتیال
۷۰ آمپر ۹۰ آمپر ۷۰ آمپر
     
باطری مناسب سانتافه باطری مناسب توسان باطری مناسب هیوندای ix35
سانتافه توسان IX35
۷۰ آمپر ۷۰ آمپر ۷۰ آمپر
     
باطری مناسب ix55 باطری مناسب هیوندا باطری مناسب وراکروز
IX55 هیونداH1 وراکروز
۷۰ آمپر ۹۰ آمپر ۷۰ آمپر