ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743

باطری مناسب ماشین های شرکت سیتروئن

 

  باطری مناسب سیتروئن  
باطری مناسب  زانتیا   باطری مناسب سیتروئن C5
زانتیا سیتروئن C5
۶۰ آمپر
۶۶ آمپر و ۷۴ آمپر