ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743

باطری مناسب ماشین های شرکت پارس خودرو

 

   باطری ناسب پارس خودرو  
باتری مناسب تیانا باتری مناسب نیسان مورانو باتری مناسب نیسان پیکاپ
تیانا مورانو پیکاپ
 ۶۶ آمپر - ۷۴ آمپر  ۶۰ آمپر ۷۰ آمپر
     
باتری مناسب اچ 330 باتری مناسب ریچ باطری مناسب اچ 320
H330 ریچ H320
     
     
باطری ناسب ال 90 باطری ناسب رنو کولیوس باطری مناسب مگان
ال ۹۰ کولیوس مگان
۶۰ آمپر  ۷۰ آمپر ۶۶ آمپر - ۷۴ آمپر