ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743

باطری مناسب ماشین های شرکت نیسان

 

   نیسان  
باطری مناسب پیکاپ باطری مناسب ماکسیما باتری مناسب نیسان رونیز
پیکاپ ماکسیما رونیز
۷۰ آمپر ۶۶ آمپر - ۷۴ آمپر  ۷۰ آمپر
     
باطری مناسب نیسان پاترول باطری مناسب نیسان قشقایی باتری مناسب نیسان رونیز
پاترول قشقایی
مورانو
۶۰ آمپر ۶۰ آمپر - ۶۶ آمپر ۶۰ آمپر
     
باطری مناسب نیسان پاترول
تیانا
۶۰ آمپر