ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743

باطری مناسب ماشین های میتسوبیشی

 

  باتری مناسب میتسوبیشی  
باتری مناسب میتسوبیشی سینا   باطری مناسب میتسوبیشی پاژرو
ASX   پاجرو
۷۴ آمپر   ۷۴ آمپر