ارسال باتری 24 ساعته بدون تعطیلی
66 17 66 21 - 66 17 66 03
44 07 07 93
 0912 396 0 743

باطری مناسب ماشین های شرکت بی ام و

 

  باطری مناسب بی ام و  
 باطری مناسب بی ام و BMW 118 باطری مناسب بی ام و BMW 318 باطری مناسب بی ام و BMW320
BMW 118 BMW 318 BMW 320
۷۴ آمپر ۸۰ آمپر ۸۰ آمپر
     
باطری مناسب بی ام و BMW 630  باطری مناسب بی ام و BMW 525 باطری مناسب بی ام و BMW 520
BMW 630 BMW 525 BMW 520
۸۰ آمپر ۸۰ آمپر ۸۰ آمپر
     
باطری مناسب بی ام و BMW X3 باطری مناسب بی ام و BMW 318 BMW 320 باطری مناسب بی ام و
BMW X3 BMW X6 BMW Z4
۸۰ آمپر ۸۰ آمپر ۴۵ آمپر
     
BMW LI760 باطری مناسب بی ام و BMW LI750 باطری مناسب بی ام و
BMW 760LI BMW 750LI
 ۷۴ آمپر ۷۴ آمپر